Powrót do wyników

28 lipca 2014, Zajazd OAZA Całownia
maksy kolejność pajączka - wyrówniania: 2, 1, 3

WYNIKI PARY NR 2  G Górecki-S Tyndorf           5.0 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
5 J Pęcherzewska-L Pęcherzewski6.5 MA1NS3NTN6+1+430 50.00 
2NS4xEK= -5900.00 
3NS2NTNQ=+120 50.00 
5 J Pęcherzewska-L Pęcherzewski6.5 MA4NS1NTE3+3 -1800.00 
5NS3WK-1+50 0.00 
6NS3S4+1+130 0.00 
6 W Pauza-P Wakat  NZ7EWsędziaśrednia50.00 
8EWsędziaśrednia50.00 
9EWsędziaśrednia50.00 
6 W Pauza-P Wakat  NZ10EWsędziaśrednia50.00 
11EWsędziaśrednia50.00 
12EWsędziaśrednia50.00 
4 S Malanowski-Z Marcinkowski2.0 MA13EW5xWK= +750100.00 
14EW2E9+1 +140100.00 
15EW4N3-1 +10050.00 
4 S Malanowski-Z Marcinkowski2.0 MA16EW2SQ=-110 0.00 
17EW3NTN5+1-430 0.00 
18EW4W4+1 +45050.00 
1 A Chrzanowski-T Wiśniewski6.0 MA19NS3W5= -11050.00 
20NS2WK-1+100 100.00 
21NS4xWQ= -59050.00 
1 A Chrzanowski-T Wiśniewski6.0 MA22EW4xWK= +790100.00 
23EW4SK-1 +10050.00 
24EW3NTN8=-400 100.00 
3 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ25EW7NTN6-1 +50100.00 
26EW2S9+1-110 0.00 
27EW3NJ-1 +5050.00 
3 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ28NS3NTS8+1+630 100.00 
29NS3NTS3+3+690 100.00 
30NS4WA-1+50 100.00 
 WYNIK53.33%
+/-5.00%
RAZEM58.33%
Powrót do wyników