Powrót do wyników

28 lipca 2014, Zajazd OAZA Całownia
maksy kolejność pajączka - wyrówniania: 2, 1, 3

WYNIKI PARY NR 3  S Okonkowski-L Czarnomski         NZ   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
4 S Malanowski-Z Marcinkowski2.0 MA1NS3NTN2+1+430 50.00*
2EW4W9-1-50 0.00 
3EW2NTNQ=-120 50.00 
4 S Malanowski-Z Marcinkowski2.0 MA4NS3E9+1 -170100.00 
5NS3NK=+110 100.00 
6NS4NK+1+450 100.00 
1 A Chrzanowski-T Wiśniewski6.0 MA7NS5SJ-2 -2000.00 
8NS2SA+1+140 50.00 
9NS3NTS3=+400 0.00 
1 A Chrzanowski-T Wiśniewski6.0 MA10NS4xSK=+710 100.00 
11NS2NTEK-1+50 50.00 
12NS4N4+1+650 50.00 
6 W Pauza-P Wakat  NZ13EWsędziaśrednia50.00 
14EWsędziaśrednia50.00 
15EWsędziaśrednia50.00 
6 W Pauza-P Wakat  NZ16EWsędziaśrednia50.00 
17EWsędziaśrednia50.00 
18EWsędziaśrednia50.00 
5 J Pęcherzewska-L Pęcherzewski6.5 MA19EW3W5= +11050.00 
20EW2NTNA-3 +300100.00 
21EW4xWA= +59050.00 
5 J Pęcherzewska-L Pęcherzewski6.5 MA22EW4WK= +6200.00 
23EW4SA-1 +10050.00 
24EW3NTS5+2-460 0.00 
2 G Górecki-S Tyndorf5.0 MA25NS7NTN6-1 -500.00 
26NS2S9+1+110 100.00 
27NS3NJ-1 -5050.00 
2 G Górecki-S Tyndorf5.0 MA28EW3NTS8+1-630 0.00 
29EW3NTS3+3-690 0.00 
30EW4WA-1-50 0.00 
 WYNIK45.00%
+/-3.33%
RAZEM48.33%
Powrót do wyników