Powrót do wyników

4 sierpnia 2014, Zajazd OAZA Całownia
tab.'peszke' (lokalnie) plus pajączek

WYNIKI PARY NR 1  D Piotrkiewicz-A Kretkowski   3.0 MA/KP

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
8 W Pauza-P Wakat  NZ1EWsędziaśrednia50.00 
2EWsędziaśrednia50.00 
3EWsędziaśrednia50.00 
4EWsędziaśrednia50.00 
3 L Bramorski-S Redmerski0.5 KP/NZ5EW6xNQ-2 +50095.00 
6EW3NTEJ+1 +63080.00 
7EW4S10=-620 30.00 
8EW4N6+3-510 65.00 
5 S Malanowski-A Sokołowski3.0 MA9EW6EA-1-100 25.00 
10EW2EK+1 +11080.00 
11EW3N5-4 +20082.50 
12EW4W8= +42037.50 
7 L Pęcherzewski-J Pęcherzewska6.5 MA13NS3SA=+110 50.00 
14NS5EA-2+100 32.50 
15NS4S6+2+680 40.00 
16NS3NTN3=+400 80.00 
2 S Tyndorf-G Górecki5.0 MA17EW2S4+1-140 27.50 
18EW3NQ=-140 52.50 
19EW2SK=-90 25.00 
20EW4SJ+1-650 55.00 
4 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ21NS3EK-1+50 25.00 
22NS3SA+1+170 67.50 
23NS3NTN4=+600 27.50 
24NS4SK=+420 40.00 
6 R Kiełkiewicz-K Falkowski7.0 MA25NS3NTS2+3+490 50.00 
26NS4S5-1 -10020.00 
27NS1NTWQ+2 -15050.00 
28NS2W2+1 -14025.00 
 WYNIK48.66%
+/- 
RAZEM48.66%
Powrót do wyników