Powrót do wyników

4 sierpnia 2014, Zajazd OAZA Całownia
tab.'peszke' (lokalnie) plus pajączek

WYNIKI PARY NR 4  S Okonkowski-L Czarnomski         NZ   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
5 S Malanowski-A Sokołowski3.0 MA1EW4NK+1-450 20.00 
2EW2E10= +9060.00 
3EW4N9-3 +15065.00 
4EW3W9-1-100 20.00 
7 L Pęcherzewski-J Pęcherzewska6.5 MA5NS4NQ=+130 77.50 
6NS2NTEK+2 -18085.00 
7NS5S10-2 -2000.00 
8NS4N9+2+480 25.00 
2 S Tyndorf-G Górecki5.0 MA9NS6E3= -14300.00 
10NS1NTN3+3+180 72.50 
11NS4SA=+420 90.00 
12NS4WQ+1 -45052.50 
8 W Pauza-P Wakat  NZ13EWsędziaśrednia50.00 
14EWsędziaśrednia50.00 
15EWsędziaśrednia50.00 
16EWsędziaśrednia50.00 
6 R Kiełkiewicz-K Falkowski7.0 MA17EW4EA-1-50 47.50 
18EW2S9=-110 62.50 
19EW2EQ= +9067.50 
20EW4SJ+1-650 55.00 
1 D Piotrkiewicz-A Kretkowski3.0 MA/KP21EW3EK-1-50 75.00 
22EW3SA+1-170 32.50 
23EW3NTN4=-600 72.50 
24EW4SK=-420 60.00 
3 L Bramorski-S Redmerski0.5 KP/NZ25NS3NTS10+3+490 50.00 
26NS2S5+1+110 60.00 
27NS4EA= -42020.00 
28NS4W2-1+50 62.50 
 WYNIK51.16%
+/- 
RAZEM51.16%
Powrót do wyników