Powrót do wyników

4 sierpnia 2014, Zajazd OAZA Całownia
tab.'peszke' (lokalnie) plus pajączek

WYNIKI PARY NR 8  W Pauza-P Wakat                   NZ   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
1 D Piotrkiewicz-A Kretkowski3.0 MA/KP1NSsędziaśrednia50.00 
2NSsędziaśrednia50.00 
3NSsędziaśrednia50.00 
4NSsędziaśrednia50.00 
2 S Tyndorf-G Górecki5.0 MA5NSsędziaśrednia50.00 
6NSsędziaśrednia50.00 
7NSsędziaśrednia50.00 
8NSsędziaśrednia50.00 
3 L Bramorski-S Redmerski0.5 KP/NZ9NSsędziaśrednia50.00 
10NSsędziaśrednia50.00 
11NSsędziaśrednia50.00 
12NSsędziaśrednia50.00 
4 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ13NSsędziaśrednia50.00 
14NSsędziaśrednia50.00 
15NSsędziaśrednia50.00 
16NSsędziaśrednia50.00 
5 S Malanowski-A Sokołowski3.0 MA17NSsędziaśrednia50.00 
18NSsędziaśrednia50.00 
19NSsędziaśrednia50.00 
20NSsędziaśrednia50.00 
6 R Kiełkiewicz-K Falkowski7.0 MA21NSsędziaśrednia50.00 
22NSsędziaśrednia50.00 
23NSsędziaśrednia50.00 
24NSsędziaśrednia50.00 
7 L Pęcherzewski-J Pęcherzewska6.5 MA25NSsędziaśrednia50.00 
26NSsędziaśrednia50.00 
27NSsędziaśrednia50.00 
28NSsędziaśrednia50.00 
 WYNIK50.00%
+/- 
RAZEM50.00%
Powrót do wyników