Powrót do wyników

25 sierpnia 2014, Zajazd OAZA Całownia
maksy, kolejność wg pajączka - wyniki ostateczne

WYNIKI PARY NR 2  D Piotrkiewicz-A Sokołowski   2.0 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
5 A Kretkowski-L Bramorski3.5 KP1NS3W3= -14050.00 
2NS4SJ=+620 100.00 
3NS3NTWJ-2+200 100.00 
5 A Kretkowski-L Bramorski3.5 KP4NS3NTS5=+600 100.00 
5NS2NTWQ+2 -180100.00 
6NS3NA+2+150 100.00 
6 W Pauza-P Wakat  NZ7EWsędziaśrednia50.00 
8EWsędziaśrednia50.00 
9EWsędziaśrednia50.00 
6 W Pauza-P Wakat  NZ10EWsędziaśrednia50.00 
11EWsędziaśrednia50.00 
12EWsędziaśrednia50.00 
4 J Nowicki-M Kanty  NZ13EW3EA-1-100 50.00 
14EW3W7-1-50 100.00 
15EW3xxS9-2 +1000100.00 
4 J Nowicki-M Kanty  NZ16EW5xN6-4 +800100.00 
17EW4WK+2 +480100.00 
18EW4xEA-1-100 50.00 
1 G Górecki-S Tyndorf5.0 MA19NS6WK= -13700.00 
20NS4W4+2 -6800.00 
21NS4W3+1 -150100.00 
1 G Górecki-S Tyndorf5.0 MA22EW3NTW3+3 +690100.00 
23EW3xWK-1-200 50.00 
24EW3NTSQ+2-460 50.00 
3 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ25EW3NTS7=-400 100.00 
26EW4S9+1-150 0.00 
27EW2NA+2-170 100.00 
3 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ28NS5xNK-1 -2000.00 
29NS1NTNK-1 -100100.00 
30NS3S10+1+170 100.00 
 WYNIK68.33%
+/- 
RAZEM68.33%
Powrót do wyników