Powrót do wyników

25 sierpnia 2014, Zajazd OAZA Całownia
maksy, kolejność wg pajączka - wyniki ostateczne

WYNIKI PARY NR 4  J Nowicki-M Kanty                 NZ   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
3 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ1NS2WA+1 -14050.00 
2NS4SJ-1 -1000.00 
3NS1NTW8+1 -1200.00 
3 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ4EW4N9=-130 100.00 
5EW3NTW2= +400100.00 
6EW2NA+1-140 100.00 
5 A Kretkowski-L Bramorski3.5 KP7EW3NTN4-1 +100100.00 
8EW4EK+1 +4500.00 
9EW4W4+2 +68050.00 
5 A Kretkowski-L Bramorski3.5 KP10NS4S8-1 -1000.00 
11NS4E6+2 -4800.00 
12NS2S3-1 -100100.00 
2 D Piotrkiewicz-A Sokołowski2.0 MA13NS3EA-1+100 50.00 
14NS3W7-1+50 0.00 
15NS3xxS9-2 -10000.00 
2 D Piotrkiewicz-A Sokołowski2.0 MA16NS5xN6-4 -8000.00 
17NS4WK+2 -4800.00 
18NS4xEA-1+100 50.00 
6 W Pauza-P Wakat  NZ19EWsędziaśrednia50.00 
20EWsędziaśrednia50.00 
21EWsędziaśrednia50.00 
6 W Pauza-P Wakat  NZ22EWsędziaśrednia50.00 
23EWsędziaśrednia50.00 
24EWsędziaśrednia50.00 
1 G Górecki-S Tyndorf5.0 MA25EW4NA+2-480 0.00 
26EWpasy4 pasy100.00 
27EW4NK=-420 0.00 
1 G Górecki-S Tyndorf5.0 MA28EW4NK=-620 0.00 
29EW3NTNK-2 +200100.00 
30EW2S10+1-140 100.00 
 WYNIK43.33%
+/- 
RAZEM43.33%
Powrót do wyników