Powrót do wyników

14 września 2014, Zajazd OAZA Całownia, KMP
patronat Burmistrza Miasta Sierpca

WYNIKI PARY NR 3  L Bramorski-D Piotrkiewicz    0.5 KP/MA

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
4 W Rzeszotarski-A Sokołowski4.0 MA1NS5SQ=+450 18.00 
2NS1NTxEQ= -18023.00 
3NS4NK-2 -1009.00 
4NS3EA= -14013.00 
5NS4WA-1+50 11.00 
6NS3NTWK= -6004.00 
1 P Watemborski-S Malanowski2.0 MA7NS4S2=+620 28.00 
8NSpasy4 pasy12.00 
9NS3xSK-1 -10012.00 
10NS3NK-3 -3009.00 
11NS5SA+1+480 17.00 
12NS4WJ-1+50 20.00 
6 G Górecki-S Tyndorf5.0 MA13EW6xN7-4 +110040.00 
14EW4xNK-2 +30032.00 
15EW6NTN5=-1440 0.00 
16EW3NTN4+2-460 9.00 
17EW3NTWJ+1 +43020.00 
18EW2WK+1 +14023.00 
5 A Kretkowski-J Kafel6.0 KP19EW1NTxW3-1-200 26.00 
20EW3NTEJ-3-300 0.00 
21EW1EJ+1 +9023.00 
22EW1NTSQ+1-120 24.00 
23EW2xNA-4 +110035.00 
24EW4S5+2-480 4.00 
2 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ25EW4W2+1 +65014.00 
26EW2WJ-2-200 14.00 
27EW3NTE4-3-150 8.00 
28EW5E6-1-50 23.00 
29EW4SQ+2-680 20.00 
30EW2W9-2-100 14.00 
 WYNIK505.00
+/- 
RAZEM505.00
Powrót do wyników