Powrót do wyników

14 września 2014, Zajazd OAZA Całownia, KMP
patronat Burmistrza Miasta Sierpca

WYNIKI PARY NR 4  W Rzeszotarski-A Sokołowski   4.0 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
3 L Bramorski-D Piotrkiewicz0.5 KP/MA1EW5SQ=-450 22.00 
2EW1NTxEQ= +18017.00 
3EW4NK-2 +10031.00 
4EW3EA= +14027.00 
5EW4WA-1-50 29.00 
6EW3NTWK= +60036.00 
5 A Kretkowski-J Kafel6.0 KP7NS4S5-1 -1002.00 
8NS2N10+1+140 26.00 
9NS3SK-1 -5018.00 
10NS2W8-1+100 32.00 
11NS2NK+4+230 5.00 
12NS4E3-1+50 20.00 
2 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ13NS5W4-1+100 23.00 
14NS3NK=+140 32.00 
15NS5S4+1+620 10.00 
16NS6NTNA-2 -1004.00 
17NS3NTE4+2 -46016.00 
18NS1NTW2= -9026.00 
6 G Górecki-S Tyndorf5.0 MA19EW2xWK-3-800 2.00 
20EW5WA= +60021.00 
21EW4xEJ-2-300 6.00 
22EW3SQ+1-170 16.00 
23EW2xNQ-3 +80023.00 
24EW3NTS4-2 +10031.00 
1 P Watemborski-S Malanowski2.0 MA25EW4WQ+3 +71023.00 
26EW1NTS4=-90 26.00 
27EW4EK= +42036.00 
28EW6xNJ-1 +20035.00 
29EW4SQ+2-680 20.00 
30EW2W9-1-50 23.00 
 WYNIK638.00
+/- 
RAZEM638.00
Powrót do wyników