Powrót do wyników

24 listopada 2014, Zajazd OAZA Całownia, maksy-pajaczek

WYNIKI PARY NR 11  G Górecki-S Tyndorf           5.5 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
4 Z Szczechowicz-Z Marcinkowski3.0 MA1EW3NTN6+1-430 0.00 
2EW3NTN9-3 +30090.00 
3EW2NTEQ-1-100 0.00 
5 A Sokołowski-D Piotrkiewicz2.5 MA4EW3NTS9-1 +10090.00 
5EW3E6= +14060.00 
6EW5WA-1-100 30.00 
6 A Borkowski-J Adamski9.0 KP7EW4NJ+1-650 20.00 
8EW4EJ-1-50 10.00 
9EW3NTW3+1 +63070.00 
7 S Malanowski-L Bramorski2.0 MA/KP10EW2EK+1 +14070.00 
11EW3S9-2 +100100.00 
12EW3NTSA-2 +20090.00 
8 J Kafel-A Kretkowski6.0 KP/ZP13EW5EK+1 +62050.00 
14EW1NTE6+1 +12060.00 
15EW2S6=-110 10.00 
9 B Manelski-M Piotrowski6.5 KP16EW5N10-1 +5060.00 
17EW3SA+1-170 30.00 
18EW3NTW2= +40010.00 
10 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ19EW5W5= +65050.00 
20EW4WQ+1 +650100.00 
21EW4NK=-620 50.00 
1 E Aranowski-S Dutkiewicz10.0 MA22EW5W4= +60090.00 
23EW2WA+2 +1700.00 
24EW3NTxE4+1 +650100.00 
2 T Wi¶niewski-A Chrzanowski6.0 MA25EW4S2+1-450 0.00 
26EW3NTW2+1 +63090.00 
27EW5xWA-2-300 20.00 
3 A Rywocki-J Krajewski2.5 KP/NZ28EW4S2+3-710 100.00 
29EW3NTE7+1 +63070.00 
30EW2NTW3-2-100 30.00 
 WYNIK51.67%
+/- 
RAZEM51.67%
Powrót do wyników