Powrót do wyników

1 grudnia 2014, Zajazd OAZA Całownia, maksy-pajączek

WYNIKI PARY NR 2  G Sokołowski-D Piotrkiewicz   0.5 NZ/MA

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
6 A Borkowski-J Adamski9.0 KP1EW5NA-2 +1002.00 
2EW3W10= +1406.00 
3EW4xN3-1 +1000.00 
4EW3NTEJ-3-300 0.00 
8 G Górecki-S Tyndorf5.5 MA5EW3NTxE10-3-500 0.00 
6EW6E4= +13706.00 
7EW3NTW6+2 +6606.00 
8EW6S2=-920 6.00 
7 K Buchalski-M Piotrowski5.0 KP9NS2EJ= -902.00 
10NS4WA= -6202.00 
11NS4SQ=+420 5.00 
12NS3NTS4-1 -1002.00 
5 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ13NS4EJ+1 -6501.00 
14NS1EJ+3 -1701.00 
15NS4xN3=+790 4.00 
16NS4W6+1 -6501.00 
4 L Bramorski-S Malanowski2.0 KP/MA17EW4EQ= +4205.00 
18EW5E2+1 +4200.00 
19EW4SA=-420 1.00 
20EW6W9+1 +14604.00 
1 W Rzeszotarski-A Sokołowski4.0 MA21NS3S2-1 -1005.00 
22NS2N6+1+140 6.00 
23NS2NTSQ+1+150 3.00 
24NS4NQ+2+480 2.00 
3 J Kafel-A Kretkowski6.0 KP/ZP25EW4NK=-420 3.00 
26EW1NTW2-5-500 0.00 
27EW3N8-1 +502.00 
28EW1NTNA+1-120 6.00 
 WYNIK81.00
+/- 
RAZEM81.00
Powrót do wyników