Powrót do wyników

1 grudnia 2014, Zajazd OAZA Całownia, maksy-pajączek

WYNIKI PARY NR 3  J Kafel-A Kretkowski          6.0 KP/ZP

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
4 L Bramorski-S Malanowski2.0 KP/MA1EW4S10-3 +1504.00 
2EW2NTS3=-120 2.00 
3EW3xNK-2 +3002.00 
4EW3NTE4= +6006.00 
7 K Buchalski-M Piotrowski5.0 KP5EW2xSK-3 +8006.00 
6EW3NTW6+2 +6602.00 
7EW3NTW6= +6004.00 
8EW7NTN8=-1520 0.00 
8 G Górecki-S Tyndorf5.5 MA9EW2NTWJ= +1206.00 
10EW4WA= +6204.00 
11EW4SQ=-420 1.00 
12EW3NK+1-130 0.00 
1 W Rzeszotarski-A Sokołowski4.0 MA13NS4EK+1 -6501.00 
14NS1NTEJ+2 -1504.00 
15NS6SK=+1370 6.00 
16NS4W10= -6204.00 
6 A Borkowski-J Adamski9.0 KP17NS4EQ-1+50 6.00 
18NS3NTW10+2 -4601.00 
19NS3SA+1+170 2.00 
20NS6NTE8= -14404.00 
5 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ21EW3S2-2 +2006.00 
22EW2SK+1-110 2.00 
23EW3NTN2-4 +4006.00 
24EW4N6+2-480 4.00 
2 G Sokołowski-D Piotrkiewicz0.5 NZ/MA25NS4NK=+420 3.00 
26NS1NTW2-5+500 6.00 
27NS3N8-1 -504.00 
28NS1NTNA+1+120 0.00 
 WYNIK96.00
+/- 
RAZEM96.00
Powrót do wyników