Powrót do wyników

1 grudnia 2014, Zajazd OAZA Całownia, maksy-pajączek

WYNIKI PARY NR 8  G Górecki-S Tyndorf           5.5 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
1 W Rzeszotarski-A Sokołowski4.0 MA1NS5xNK-2 -3000.00 
2NS3NTS3=+600 6.00 
3NS4EK= -6200.00 
4NS3xN5-2 -5002.00 
2 G Sokołowski-D Piotrkiewicz0.5 NZ/MA5NS3NTxE10-3+500 6.00 
6NS6E4= -13700.00 
7NS3NTW6+2 -6600.00 
8NS6S2=+920 0.00 
3 J Kafel-A Kretkowski6.0 KP/ZP9NS2NTWJ= -1200.00 
10NS4WA= -6202.00 
11NS4SQ=+420 5.00 
12NS3NK+1+130 6.00 
4 L Bramorski-S Malanowski2.0 KP/MA13NS4EK= -6205.00 
14NS1W3= -706.00 
15NS6NA-1 -1001.00 
16NS3NTEQ-1+100 6.00 
5 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ17NS2E6+2 -1704.00 
18NS3NTE4+2 -4601.00 
19NS4E10= -1300.00 
20NS6W2-1+100 6.00 
6 A Borkowski-J Adamski9.0 KP21NS2NTN6-1 -1005.00 
22NS2EK-1+100 2.00 
23NS2SQ+2+170 6.00 
24NS4NQ+2+480 2.00 
7 K Buchalski-M Piotrowski5.0 KP25NS4NK=+420 3.00 
26NS3SA+1+170 4.00 
27NS4xNJ-3 -5002.00 
28NS2NTS8+1+150 4.00 
 WYNIK84.00
+/- 
RAZEM84.00
Powrót do wyników