Powrót do wyników

19 stycznia 2015, Zajazd OAZA Całownia, Cavendish u¶redniony

WYNIKI PARY NR 1  D Piotrkiewicz-A Sokołowski   2.5 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
6 G Górecki-W Ziółkowski3.0 MA/NZ1EW5N5=-450 0.00 
2EW2NTW2= +1203.00 
3EW3NTS6-1 +50-1.00 
4EW4E4+2 +6800.00 
5EW5EJ+1 +480-1.00 
6EW4NJ-1 +506.00=7.00
3 S Malanowski-L Bramorski2.0 MA/KP7EW4EK= +620-2.50 
8EW6xEK-6-1400 -14.00 
9EW4WA= +62012.00 
10EW3NTE2+2 +6600.00 
11EW4SA=-420 -3.50 
12EW2EK+1 +140-7.00=-15.00
5 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ13EW3NTS2+1-630 -6.50 
14EW1NTS3+3-180 2.50 
15EW4EQ-1-50 -8.00 
16EW3xS8-2 +3004.50 
17EW2EK+1 +1100.00 
18EW4E10+2 +4801.00=-6.50
2 A Chrzanowski-T Wi¶niewski6.0 MA19NS5xE4-3+800 7.00 
20NS3SA=+110 -2.50 
21NS1NTW6= -90-2.00 
22NS4N6-2 -100-11.00 
23NS6S10=+1430 6.50 
24NS3EA= -140-3.00=-5.00
4 Z Marcinkowski-Z Szczechowicz3.0 MA25NS4xW4-2+500 12.50 
26NS2NTS8+2+180 -4.50 
27NS4W2+1 -450-11.00 
28NS3E7+1 -1307.00 
29NS4S6-2 -200-3.00 
30NS4W3+1 -4500.00=1.00
 WYNIK-18.50
+/- 
RAZEM-18.50
Powrót do wyników