Powrót do wyników

19 stycznia 2015, Zajazd OAZA Całownia, Cavendish u¶redniony

WYNIKI PARY NR 6  G Górecki-W Ziółkowski        3.0 MA/NZ

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPISWYNIK 
nsew
1 D Piotrkiewicz-A Sokołowski2.5 MA1NS5N5=+450 0.00 
2NS2NTW2= -120-3.00 
3NS3NTS6-1 -501.00 
4NS4E4+2 -6800.00 
5NS5EJ+1 -4801.00 
6NS4NJ-1 -50-6.00=-7.00
2 A Chrzanowski-T Wi¶niewski6.0 MA7NS4xEA= -790-5.00 
8NS5xS10=+550 -2.00 
9NS4WA-1+100 6.00 
10NS3NTW3+1 -6301.50 
11NS3N8=+140 -7.00 
12NS4EA= -420-3.50=-10.00
3 S Malanowski-L Bramorski2.0 MA/KP13NS6NTS2-2 -200-13.00 
14NS3EA-3+150 -3.50 
15NS2W2+2 -1700.00 
16NS3NTS8-3 -1501.00 
17NS2EK+1 -1100.00 
18NS3NTWQ+3 -490-1.50=-17.00
4 Z Marcinkowski-Z Szczechowicz3.0 MA19NS3EQ= -140-14.00 
20NS6SA-1 -100-8.50 
21NS1NTW2+1 -120-3.50 
22NS3NTSA=+400 5.50 
23NS4S8+2+680 -13.00 
24NS3NTS3-3 -150-3.00=-36.50
5 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ25NS3EJ-1+100 2.50 
26NS4NJ=+620 10.00 
27NS3NTE4-1+50 5.50 
28NS3NTE8+1 -430-3.50 
29NS4NK-1 -1001.50 
30NS4W9+1 -4500.00=16.00
 WYNIK-54.50
+/- 
RAZEM-54.50
Powrót do wyników