Powrót do listy rozdań

ROZDANIE NR 15

S
NS

 KJ
 J4
 AKJ643
 762
 
 AQ109874
 K75
 Q
 K9
 32
 AQ108632
 8
 Q104
  65
 9
 109752
 AJ853
 
Ilość lew, którą można wziąć dla każdego miana i z każdej ręki przy optymalnej obronie i rozgrywce:
 
 NT  NT
N53399 E6101034
S53399 W6101034
 
Minimax: 4 E, -420

 

NUMERYktrrgwstlewZAPISYPUNKTY 
NSEWNSEWNSEW 
63sędziaśrednia1.01.0 
424E10+1 -4500.02.0 
154WK-150 2.00.0 
Powrót do listy rozdań 
Analiza programem DeepFinesse, ©1999 Wiliam Bailey