Powrót do listy rozdań

ROZDANIE NR 20

W
obie

 K105
 1042
 A3
 AKJ76
 
 A84
 AJ65
 KJ52
 95
 J7
 Q8
 Q109874
 Q84
  Q9632
 K973
 6
 1032
 
Ilość lew, którą można wziąć dla każdego miana i z każdej ręki przy optymalnej obronie i rozgrywce:
 
 NT  NT
N58748 E64694
S59749 W64694
 
Minimax: 3 S, +140

 

NUMERYktrrgwstlewZAPISYPUNKTY 
NSEWNSEWNSEW 
64sędziaśrednia1.01.0 
533WK= -1100.02.0 
214xWA-1200 2.00.0 
Powrót do listy rozdań 
Analiza programem DeepFinesse, ©1999 Wiliam Bailey