Powrót do listy rozdań

ROZDANIE NR 8

W
nikt

 K
 AJ9863
 Q63
 A92
 
 Q10532
 52
 1085
 K75
 AJ74
 104
 42
 QJ643
  986
 KQ7
 AKJ97
 108
 
Ilość lew, którą można wziąć dla każdego miana i z każdej ręki przy optymalnej obronie i rozgrywce:
 
 NT  NT
N8512125 E18116
S8512125 W18116
 
Minimax: 6x W, +800

 

NUMERYktrrgwstlewZAPISYPUNKTY 
NSEWNSEWNSEW 
62sędziaśrednia1.01.0 
314N3+2480 1.01.0 
544NQ+2480 1.01.0 
Powrót do listy rozdań 
Analiza programem DeepFinesse, ©1999 Wiliam Bailey