Powrót do wyników

16 lutego 2015, Zajazd OAZA Całownia, 'peszkówka' lokalnie, maksy w pajączku

WYNIKI PARY NR 1  D Jagodziński-M Krowicki      2.5 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
6 G Górecki-S Tyndorf6.5 MA1EW5xN5-2 +30085.00 
2EW3xE8-1-100 25.00 
3EW1NTNJ+1-120 60.00 
4EW4xxNA=-1080 7.50 
5EW6EA= +98070.00 
6EW4xS6-2 +30090.00 
3 J Kafel-A Kretkowski6.0 KP/ZP7EW2W9-1-100 50.00 
8EW3W7-1-50 85.00 
9EW5xxE3+1 +1600100.00 
10EW4SA=-620 5.00 
11EW5N8+1-480 90.00 
12EW3EQ= +14057.50 
5 L Bramorski-S Malanowski2.0 MA13EW4E4+2 +68055.00 
14EW3N3=-140 80.00 
15EW3NTN8+1-630 52.50 
16EW3NTEQ+1 +63080.00 
17EW4EK= +13050.00 
18EW5xWK= +55067.50 
2 A Sokołowski-D Piotrkiewicz3.5 MA19NS3NTN4=+400 57.50 
20NS6W8= -137065.00 
21NS4N2-1 -10060.00 
22NS4N6-4 -20015.00 
23NS3E10+3 -17092.50 
24NS3NTxWK= -55015.00 
4 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ25NS5xEA= -75022.50 
26NS2xS8-1 -20035.00 
27NS3NTW2= -40055.00 
28NS2WK+2 -13080.00 
29NS3xW8-3+800 95.00 
30NS3NTN3=+400 67.50 
 WYNIK59.00%
+/- 
RAZEM59.00%
Powrót do wyników