Powrót do wyników

16 lutego 2015, Zajazd OAZA Całownia, 'peszkówka' lokalnie, maksy w pajączku

WYNIKI PARY NR 6  G Górecki-S Tyndorf           6.5 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
1 D Jagodziński-M Krowicki2.5 MA1NS5xN5-2 -30015.00 
2NS3xE8-1+100 75.00 
3NS1NTNJ+1+120 40.00 
4NS4xxNA=+1080 92.50 
5NS6EA= -98030.00 
6NS4xS6-2 -30010.00 
2 A Sokołowski-D Piotrkiewicz3.5 MA7NS4W9-3+300 80.00 
8NS4S7=+420 67.50 
9NS4E3= -62082.50 
10NS5S6-1 -10027.50 
11NS6N5=+980 70.00 
12NS2EQ+2 -17032.50 
3 J Kafel-A Kretkowski6.0 KP/ZP13NS4WQ+2 -68045.00 
14NS4S8=+420 60.00 
15NS6NA=+1430 100.00 
16NS3NTEQ-2+200 100.00 
17NS2S9=+90 80.00 
18NS4WK= -13085.00 
4 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ19NS1NTN2+3+180 20.00 
20NS6W8= -143042.50 
21NS3NTS3-1 -10060.00 
22NS2S4+1+140 52.50 
23NS3NTE5+2 -66052.50 
24NS1NTW9+1 -12055.00 
5 L Bramorski-S Malanowski2.0 MA25NS5E4= -60047.50 
26NS2EA+1 -14052.50 
27NS3NTE5+1 -43040.00 
28NS4EK= -42035.00 
29NS3NTEK+1 -6305.00 
30NS3NTN7+1+430 77.50 
 WYNIK54.42%
+/- 
RAZEM54.42%
Powrót do wyników