Powrót do wyników

2 marca 2015, Zajazd OAZA Całownia, maksy, pajączek

Przypominamy o możliwości wspomożenia naszego klubu:
prosimy rzekazać 1% podatku na Warszawski Związek Brydża Sportowego!
nr KRS (poz.PIT-124): "0000111239"
Cel szczegółowy 1% (poz.PIT-126): "dla Sierpca"
DZIĘKUJEMY!

WYNIKI PARY NR 5  L Bramorski-S Malanowski      2.0 MA   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
9 G Górecki-S Holtyn5.5 MA1NS2xEK-2+300 50.00 
2NS4S10=+620 0.00 
3NS2E9-2+200 37.50 
7 W Ziółkowski-D Jagodziński1.0 NZ/MA4NS6SQ+1+1460 62.50 
5NS4xS5+1+990 50.00 
6NS4xSA-3 -5000.00 
4 G Sokołowski-M Krowicki1.5 NZ/MA7NS2NTSJ-1 -1000.00 
8NS3NTEK+4 -52025.00 
9NS4xEK= -79025.00 
6 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ10EW5SK-1 +10087.50 
11EW3NTWJ+1 +43075.00 
12EWpasy4 pasy0.00 
12     13EWsędziaśrednia50.00 
14EWsędziaśrednia50.00 
15EWsędziaśrednia50.00 
2 A Kretkowski-J Kafel6.0 ZP/KP16NS2W4= -110100.00 
17NS1NTS6+3+180 100.00 
18NS2SA+1+140 87.50 
1 A Sokołowski-D Piotrkiewicz3.5 MA19EW4N6+2-480 50.00 
20EW2NA+3-200 50.00 
21EW3NK=-110 12.50 
11 Z Leśniewski-M Okrutny  NZ22NS3NTS2-1 -5037.50 
23NS4xS6+1+990 100.00 
24NS4xWK-4+800 100.00 
8 Z Rychlik-A Leśniewska6.5 KP25EW2xSA-1 +100100.00 
26EW5xNK=-750 25.00 
27EW4EJ-1-50 25.00 
3 J Krajewski-K Buchalski  NZ/KP28EW6SA=-1430 0.00 
29EW4WQ-1-100 25.00 
30EW1W2= +7062.50 
 WYNIK47.92%
+/-1.00%
RAZEM48.92%
Powrót do wyników