Powrót do wyników

2 marca 2015, Zajazd OAZA Całownia, maksy, pajączek

Przypominamy o możliwości wspomożenia naszego klubu:
prosimy rzekazać 1% podatku na Warszawski Związek Brydża Sportowego!
nr KRS (poz.PIT-124): "0000111239"
Cel szczegółowy 1% (poz.PIT-126): "dla Sierpca"
DZIĘKUJEMY!

WYNIKI PARY NR 7  W Ziółkowski-D Jagodziński    1.0 NZ/MA

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
10 A Rywocki-M Piotrowski7.5 KP1EW5xSA-3 +500100.00 
2EW6N2=-1370 50.00 
3EW3NTEJ-2-200 62.50 
5 L Bramorski-S Malanowski2.0 MA4EW6SQ+1-1460 37.50 
5EW4xS5+1-990 50.00 
6EW4xSA-3 +500100.00 
1 A Sokołowski-D Piotrkiewicz3.5 MA7NS3NTS5=+600 100.00 
8NS3NTEK+4 -52025.00 
9NS4xEA-1+200 87.50 
9 G Górecki-S Holtyn5.5 MA10NS5SA=+600 100.00 
11NS3NTW7+1 -43025.00 
12NS4xWJ= -59025.00 
6 S Okonkowski-L Czarnomski  NZ13NS3NTN8-2 -2000.00 
14NS5xWA-2+300 75.00 
15NS3NTE4+1 -43075.00 
8 Z Rychlik-A Leśniewska6.5 KP16EW3NTE5+1 +630100.00 
17EW2E5-2-100 75.00 
18EW3SA=-140 12.50 
12     19EWsędziaśrednia50.00 
20EWsędziaśrednia50.00 
21EWsędziaśrednia50.00 
4 G Sokołowski-M Krowicki1.5 NZ/MA22NS3NTxSQ-1 -1000.00 
23NS4SA=+620 75.00 
24NS4N4-2 -1000.00 
3 J Krajewski-K Buchalski  NZ/KP25EW3NTxW6-4-1100 25.00 
26EW5NTxxWQ-1-400 50.00 
27EW4E8= +42075.00 
11 Z Leśniewski-M Okrutny  NZ28NS4S8+2+680 37.50 
29NS5S7-3 -30025.00 
30NS4xEA-2+300 100.00 
 WYNIK54.58%
+/-1.00%
RAZEM55.58%
Powrót do wyników