1: Grzegorz Górecki - Sławomir Tyndorf

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Dariusz Jagodziński - Ziółkowski Wojciech 1NS 2x E 5 -3 +500 85.00% 85.00%
2NS 4 W 7 = -420 50.00% 67.50%
3NS 6 N A = +980 65.00% 66.67%
4NS 4 W K -1 +100 52.50% 63.12%
5NS 5x E 10 -6 +1400 100.00% 70.50%
6NS 7x W A -3 +800 100.00% 75.42%
2 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 7NS 3 S Q +1 +630 100.00% 78.93%
8NS 4 E 7 = -420 50.00% 75.31%
9NS 5x E A -1 +200 82.50% 76.11%
10NS 3 E 6 +2 -150 22.50% 70.75%
11NS 1 S 2 +1 +120 75.00% 71.14%
12NS 4x W K -1 +100 47.50% 69.17%
3 Lech Bramorski - Sławomir Malanowski 13NS 3 S 4 +3 +690 57.50% 68.27%
14NS 3 E K +1 -130 85.00% 69.46%
15NS 5 S J +1 +620 80.00% 70.17%
16NS 3 S 4 = +400 30.00% 67.66%
17NS 2 W Q +1 -140 50.00% 66.62%
18NS 2 S 10 +3 +200 70.00% 66.81%
4 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 19NS 3 W 7 +1 -630 42.50% 65.53%
20NS 6 W A = -1430 5.00% 62.50%
21NS 6 N A = +1430 95.00% 64.05%
22NS 3 E 7 = -140 55.00% 63.64%
23NS 3 N J = +600 75.00% 64.13%
24NS 3 E 10 +2 -460 25.00% 62.50%
5 Okonkowski Szczepan - Czarnomski Leszek 25NS 4 W K +2 -680 57.50% 62.30%
26NS 2 N 2 -1 -100 62.50% 62.31%
27NS 4 S 5 -1 -50 32.50% 61.20%
28NS 3 N J -2 -200 27.50% 60.00%
29NS 4 S A = +620 50.00% 59.66%
30NS 6 S 9 = +980 70.00% 60.00%
wynik 60.00%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-05-2015 22:39:17
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

2: Dariusz Jagodziński - Ziółkowski Wojciech

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Grzegorz Górecki - Sławomir Tyndorf 1EW 2x E 5 -3 +500 15.00% 15.00%
2EW 4 W 7 = -420 50.00% 32.50%
3EW 6 N A = +980 35.00% 33.33%
4EW 4 W K -1 +100 47.50% 36.88%
5EW 5x E 10 -6 +1400 0.00% 29.50%
6EW 7x W A -3 +800 0.00% 24.58%
2 Lech Bramorski - Sławomir Malanowski 7NS 3 N 6 -3 -300 15.00% 23.21%
8NS 4 E 7 = -420 50.00% 26.56%
9NS 5x S K -3 -500 5.00% 24.17%
10NS 4x E J -2 +500 95.00% 31.25%
11NS 3 N 5 -1 -50 37.50% 31.82%
12NS 4x E K -1 +100 47.50% 33.12%
3 Okonkowski Szczepan - Czarnomski Leszek 13NS 3 N Q +3 +690 57.50% 35.00%
14NS 4x E K = -510 40.00% 35.36%
15NS 5x N 10 -1 -200 0.00% 33.00%
16NS 4x N K +1 +690 80.00% 35.94%
17NS 3 N K -2 -100 60.00% 37.35%
18NS 3x W K -1 +100 37.50% 37.36%
4 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 19EW 3x S K -1 -100 10.00% 35.92%
20EW 5 W A +1 -680 35.00% 35.88%
21EW 5 N A +1 +680 72.50% 37.62%
22EW 4 W A -1 +100 15.00% 36.59%
23EW 3 N 6 = +600 25.00% 36.09%
24EW 3 W 6 +1 -430 65.00% 37.29%
5 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 25EW 6x E K = -1660 100.00% 39.80%
26EW 3 E 4 = -110 42.50% 39.90%
27EW 4x W K -2 +300 15.00% 38.98%
28EW 1 W J = -90 52.50% 39.46%
29EW 4 S J = +620 50.00% 39.83%
30EW 5 S 9 +1 +480 90.00% 41.50%
wynik 41.50%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-05-2015 22:39:17
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

3: Okonkowski Szczepan - Czarnomski Leszek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 1NS 1 E 4 -2 +100 30.00% 30.00%
2NS 4 W 7 = -420 50.00% 40.00%
3NS 6 N 10 +1 +1010 75.00% 51.67%
4NS 3 E 6 = -600 5.00% 40.00%
5NS 4 S 5 -1 -100 2.50% 32.50%
6NS 4 W 4 +2 -680 2.50% 27.50%
2 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 7NS 5 N 8 -2 -200 35.00% 28.57%
8NS 4 W K = -420 50.00% 31.25%
9NS 4 W 9 -1 +100 62.50% 34.72%
10NS 1 W Q +1 -120 32.50% 34.50%
11NS 2 S 4 -1 -50 37.50% 34.77%
12NS 2 N K = +110 55.00% 36.46%
3 Dariusz Jagodziński - Ziółkowski Wojciech 13EW 3 N Q +3 +690 42.50% 36.92%
14EW 4x E K = -510 60.00% 38.57%
15EW 5x N 10 -1 -200 100.00% 42.67%
16EW 4x N K +1 +690 20.00% 41.25%
17EW 3 N K -2 -100 40.00% 41.18%
18EW 3x W K -1 +100 62.50% 42.36%
4 Lech Bramorski - Sławomir Malanowski 19EW 5x S K -4 -800 82.50% 44.47%
20EW 3 E K +1 -630 20.00% 43.25%
21EW 4 N A +2 +680 72.50% 44.64%
22EW 3 E 7 = -600 90.00% 46.70%
23EW 5 N J -2 -200 100.00% 49.02%
24EW 6 E 10 -2 +100 10.00% 47.40%
5 Grzegorz Górecki - Sławomir Tyndorf 25EW 4 W K +2 -680 42.50% 47.20%
26EW 2 N 2 -1 -100 37.50% 46.83%
27EW 4 S 5 -1 -50 67.50% 47.59%
28EW 3 N J -2 -200 72.50% 48.48%
29EW 4 S A = +620 50.00% 48.53%
30EW 6 S 9 = +980 30.00% 47.92%
wynik 47.92%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-05-2015 22:39:17
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

4: Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Okonkowski Szczepan - Czarnomski Leszek 1EW 1 E 4 -2 +100 70.00% 70.00%
2EW 4 W 7 = -420 50.00% 60.00%
3EW 6 N 10 +1 +1010 25.00% 48.33%
4EW 3 E 6 = -600 95.00% 60.00%
5EW 4 S 5 -1 -100 97.50% 67.50%
6EW 4 W 4 +2 -680 97.50% 72.50%
2 Grzegorz Górecki - Sławomir Tyndorf 7EW 3 S Q +1 +630 0.00% 62.14%
8EW 4 E 7 = -420 50.00% 60.62%
9EW 5x E A -1 +200 17.50% 55.83%
10EW 3 E 6 +2 -150 77.50% 58.00%
11EW 1 S 2 +1 +120 25.00% 55.00%
12EW 4x W K -1 +100 52.50% 54.79%
3 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 13NS 5 N Q +1 +620 35.00% 53.27%
14NS 3x E K +1 -570 25.00% 51.25%
15NS 5 S 7 = +600 70.00% 52.50%
16NS 3 S 9 +1 +430 40.00% 51.72%
17NS 3 E J +1 -170 40.00% 51.03%
18NS 1 S 9 +1 +110 42.50% 50.56%
4 Dariusz Jagodziński - Ziółkowski Wojciech 19NS 3x S K -1 -100 90.00% 52.63%
20NS 5 W A +1 -680 65.00% 53.25%
21NS 5 N A +1 +680 27.50% 52.02%
22NS 4 W A -1 +100 85.00% 53.52%
23NS 3 N 6 = +600 75.00% 54.46%
24NS 3 W 6 +1 -430 35.00% 53.65%
5 Lech Bramorski - Sławomir Malanowski 25EW 4x N 5 -2 -300 7.50% 51.80%
26EW 3 N 7 -2 -200 70.00% 52.50%
27EW 4 S K -1 -50 67.50% 53.06%
28EW 4 W 10 -2 +100 25.00% 52.05%
29EW 4 S J = +620 50.00% 51.98%
30EW 6 S 4 = +980 30.00% 51.25%
wynik 51.25%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-05-2015 22:39:17
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

5: Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Lech Bramorski - Sławomir Malanowski 1NS 2 N 6 = +110 35.00% 35.00%
2NS 4 E J = -420 50.00% 42.50%
3NS 4 N 10 +3 +510 10.00% 31.67%
4NS 3x N A = +670 92.50% 46.88%
5NS 5x E 10 -3 +500 47.50% 47.00%
6NS 3 N K -1 -50 47.50% 47.08%
2 Okonkowski Szczepan - Czarnomski Leszek 7EW 5 N 8 -2 -200 65.00% 49.64%
8EW 4 W K = -420 50.00% 49.69%
9EW 4 W 9 -1 +100 37.50% 48.33%
10EW 1 W Q +1 -120 67.50% 50.25%
11EW 2 S 4 -1 -50 62.50% 51.36%
12EW 2 N K = +110 45.00% 50.83%
3 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 13EW 5 N Q +1 +620 65.00% 51.92%
14EW 3x E K +1 -570 75.00% 53.57%
15EW 5 S 7 = +600 30.00% 52.00%
16EW 3 S 9 +1 +430 60.00% 52.50%
17EW 3 E J +1 -170 60.00% 52.94%
18EW 1 S 9 +1 +110 57.50% 53.19%
4 Grzegorz Górecki - Sławomir Tyndorf 19EW 3 W 7 +1 -630 57.50% 53.42%
20EW 6 W A = -1430 95.00% 55.50%
21EW 6 N A = +1430 5.00% 53.10%
22EW 3 E 7 = -140 45.00% 52.73%
23EW 3 N J = +600 25.00% 51.52%
24EW 3 E 10 +2 -460 75.00% 52.50%
5 Dariusz Jagodziński - Ziółkowski Wojciech 25NS 6x E K = -1660 0.00% 50.40%
26NS 3 E 4 = -110 57.50% 50.67%
27NS 4x W K -2 +300 85.00% 51.94%
28NS 1 W J = -90 47.50% 51.79%
29NS 4 S J = +620 50.00% 51.72%
30NS 5 S 9 +1 +480 10.00% 50.33%
wynik 50.33%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-05-2015 22:39:17
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

6: Lech Bramorski - Sławomir Malanowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Janusz Kafel - Andrzej Kretkowski 1EW 2 N 6 = +110 65.00% 65.00%
2EW 4 E J = -420 50.00% 57.50%
3EW 4 N 10 +3 +510 90.00% 68.33%
4EW 3x N A = +670 7.50% 53.12%
5EW 5x E 10 -3 +500 52.50% 53.00%
6EW 3 N K -1 -50 52.50% 52.92%
2 Dariusz Jagodziński - Ziółkowski Wojciech 7EW 3 N 6 -3 -300 85.00% 57.50%
8EW 4 E 7 = -420 50.00% 56.56%
9EW 5x S K -3 -500 95.00% 60.83%
10EW 4x E J -2 +500 5.00% 55.25%
11EW 3 N 5 -1 -50 62.50% 55.91%
12EW 4x E K -1 +100 52.50% 55.62%
3 Grzegorz Górecki - Sławomir Tyndorf 13EW 3 S 4 +3 +690 42.50% 54.62%
14EW 3 E K +1 -130 15.00% 51.79%
15EW 5 S J +1 +620 20.00% 49.67%
16EW 3 S 4 = +400 70.00% 50.94%
17EW 2 W Q +1 -140 50.00% 50.88%
18EW 2 S 10 +3 +200 30.00% 49.72%
4 Okonkowski Szczepan - Czarnomski Leszek 19NS 5x S K -4 -800 17.50% 48.03%
20NS 3 E K +1 -630 80.00% 49.62%
21NS 4 N A +2 +680 27.50% 48.57%
22NS 3 E 7 = -600 10.00% 46.82%
23NS 5 N J -2 -200 0.00% 44.78%
24NS 6 E 10 -2 +100 90.00% 46.67%
5 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 25NS 4x N 5 -2 -300 92.50% 48.50%
26NS 3 N 7 -2 -200 30.00% 47.79%
27NS 4 S K -1 -50 32.50% 47.22%
28NS 4 W 10 -2 +100 75.00% 48.21%
29NS 4 S J = +620 50.00% 48.28%
30NS 6 S 4 = +980 70.00% 49.00%
wynik 49.00%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-05-2015 22:39:17
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl