25 maja 2015, Zajazd OAZA Całownia, maksy pajączek

1: Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Grzegorz Górecki - Sławomir Tyndorf 7EW 3 N Q +1 +630 12.50% 12.50%
8EW 3x S Q -3 -500 100.00% 56.25%
9EW 3 E 7 -1 +100 25.00% 45.83%
2 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 13EW 1 N K -2 -200 87.50% 56.25%
14EW 3 W 3 +1 -170 62.50% 57.50%
15EW 3 E 2 -1 +50 50.00% 56.25%
3 Zbigniew Leśniewski - Marcin Piotrowski 16NS 4 S A +1 +450 62.50% 57.14%
17NS 3 N 10 = +140 100.00% 62.50%
18NS 1x E A -3 +500 100.00% 66.67%
4 Marek Kanty - Jacek Nowicki 10EW 2 N A -1 -100 87.50% 68.75%
11EW 2 N J -3 -150 87.50% 70.45%
12EW 3 S 3 = +600 0.00% 64.58%
5 Mirosław Okrutny - Jacek Krajewski 25NS 3 S 5 +1 +430 100.00% 67.31%
26NS 2 W K = -110 25.00% 64.29%
27NS 3 N 7 = +400 87.50% 65.83%
6 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 19EW 4 N 5 -3 -150 100.00% 67.97%
20EW 3 W 2 -1 +100 25.00% 65.44%
21EW 3 E 9 = -140 75.00% 65.97%
7 Leszek Czarnomski - Szczepan Okonkowski 4EW 4 W 2 = -620 87.50% 67.11%
5EW 4 W 3 +2 -480 75.00% 67.50%
6EW 1 N 9 +2 +150 25.00% 65.48%
8 Sławomir Malanowski - Lech Bramorski 22NS 3 E J -2 +200 100.00% 67.05%
23NS 3 W 3 = -110 75.00% 67.39%
24NS 1 S 6 +2 +150 37.50% 66.15%
9 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 1NS 6 W 10 = -980 25.00% 64.50%
2NS 2 N 5 +3 +200 0.00% 62.02%
3NS 2 S K -2 -100 25.00% 60.65%
wynik 60.65%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-05-2015 18:02:29
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

25 maja 2015, Zajazd OAZA Całownia, maksy pajączek

2: Zbigniew Leśniewski - Marcin Piotrowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sławomir Malanowski - Lech Bramorski 4NS 4 W 10 = -620 12.50% 12.50%
5NS 3 W 8 +3 -230 100.00% 56.25%
6NS 2 E 4 -1 +100 25.00% 45.83%
2 Grzegorz Górecki - Sławomir Tyndorf 10EW 2 N K +1 +110 37.50% 43.75%
11EW 2 S 3 +1 +150 0.00% 35.00%
12EW 2 N 10 = +110 75.00% 41.67%
3 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 16EW 4 S A +1 +450 37.50% 41.07%
17EW 3 N 10 = +140 0.00% 35.94%
18EW 1x E A -3 +500 0.00% 31.94%
4 Leszek Czarnomski - Szczepan Okonkowski 19NS 2 N 5 = +110 75.00% 36.25%
20NS 2 S 6 +1 +140 100.00% 42.05%
21NS 3 W A -2 +100 100.00% 46.88%
5 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 13EW 3x W A -1 +200 0.00% 43.27%
14EW 4 E 10 -1 +50 12.50% 41.07%
15EW 3 E 7 -1 +50 50.00% 41.67%
6 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 1NS 6 W 8 = -980 25.00% 40.62%
2NS 4 S J +1 +660 87.50% 43.38%
3NS 1 N 8 -1 -50 62.50% 44.44%
7 Mirosław Okrutny - Jacek Krajewski 22EW 4 W Q -1 +100 62.50% 45.39%
23EW 3x N A -3 -800 100.00% 48.12%
24EW 2 W 9 = -120 100.00% 50.60%
8 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 7EW 3 N Q = +600 75.00% 51.70%
8EW 3 E 5 +1 -430 37.50% 51.09%
9EW 6 W 6 -2 +200 0.00% 48.96%
9 Marek Kanty - Jacek Nowicki 25NS 4 S 3 = +420 37.50% 48.50%
26NS 2 W K -1 +100 87.50% 50.00%
27NS 2 N K +2 +180 50.00% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-05-2015 18:02:29
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

25 maja 2015, Zajazd OAZA Całownia, maksy pajączek

3: Leszek Czarnomski - Szczepan Okonkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 1NS 6 W 10 = -980 25.00% 25.00%
2NS 3 N 4 = +600 50.00% 37.50%
3NS 2 N 8 = +110 100.00% 58.33%
2 Marek Kanty - Jacek Nowicki 7NS 3 N Q = +600 25.00% 50.00%
8NS 3 E 5 +1 -430 62.50% 52.50%
9NS 1 W 10 +2 -140 50.00% 52.08%
3 Grzegorz Górecki - Sławomir Tyndorf 13EW 2 W A +1 -140 50.00% 51.79%
14EW 3 E 4 +1 -170 62.50% 53.12%
15EW 3 E 5 -1 +50 50.00% 52.78%
4 Zbigniew Leśniewski - Marcin Piotrowski 19EW 2 N 5 = +110 25.00% 50.00%
20EW 2 S 6 +1 +140 0.00% 45.45%
21EW 3 W A -2 +100 0.00% 41.67%
5 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 22NS 2 E 4 -1 +100 37.50% 41.35%
23NS 4x S 2 -2 -500 25.00% 40.18%
24NS 1 W 9 -3 +150 37.50% 40.00%
6 Mirosław Okrutny - Jacek Krajewski 16EW 4 S 3 +1 +450 37.50% 39.84%
17EW 4x S Q -1 -100 75.00% 41.91%
18EW 3 N Q -1 -100 50.00% 42.36%
7 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 4NS 4 W 2 = -620 12.50% 40.79%
5NS 4 W 3 +2 -480 25.00% 40.00%
6NS 1 N 9 +2 +150 75.00% 41.67%
8 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 25EW 4 N 2 = +420 62.50% 42.61%
26EW 1 E 4 -1 +100 12.50% 41.30%
27EW 3 N K -1 -50 87.50% 43.23%
9 Sławomir Malanowski - Lech Bramorski 10EW 3 N K -1 -100 87.50% 45.00%
11EW 3 N 10 -3 -150 87.50% 46.63%
12EW 1 N 2 +1 +120 50.00% 46.76%
wynik 46.76%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-05-2015 18:02:29
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

25 maja 2015, Zajazd OAZA Całownia, maksy pajączek

4: Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Marek Kanty - Jacek Nowicki 13EW 1 N A = +90 25.00% 25.00%
14EW 3 W J +2 -200 100.00% 62.50%
15EW 4 E 7 -2 +100 0.00% 41.67%
2 Mirosław Okrutny - Jacek Krajewski 4NS 2 W 2 = -110 50.00% 43.75%
5NS 4 W 6 +1 -450 75.00% 50.00%
6NS 2x W A -4 +1100 100.00% 58.33%
3 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 10NS 2 S 5 +1 +110 62.50% 58.93%
11NS 3 S 5 -2 -100 62.50% 59.38%
12NS 3 N 2 +1 +170 75.00% 61.11%
4 Grzegorz Górecki - Sławomir Tyndorf 16EW 2 N 6 -1 -50 100.00% 65.00%
17EW 3 N 10 -1 -50 50.00% 63.64%
18EW 1x E A -2 +300 25.00% 60.42%
5 Leszek Czarnomski - Szczepan Okonkowski 22EW 2 E 4 -1 +100 62.50% 60.58%
23EW 4x S 2 -2 -500 75.00% 61.61%
24EW 1 W 9 -3 +150 62.50% 61.67%
6 Sławomir Malanowski - Lech Bramorski 25NS 4 N 4 = +420 37.50% 60.16%
26NS 4 pasy 0 50.00% 59.56%
27NS 3 N Q -1 -50 12.50% 56.94%
7 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 19EW 3 N 4 -1 -50 50.00% 56.58%
20EW 4 S A -2 -200 75.00% 57.50%
21EW 3 E 9 +1 -170 100.00% 59.52%
8 Zbigniew Leśniewski - Marcin Piotrowski 7NS 3 N Q = +600 25.00% 57.95%
8NS 3 E 5 +1 -430 62.50% 58.15%
9NS 6 W 6 -2 +200 100.00% 59.90%
9 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 1EW 6 W 10 = -980 75.00% 60.50%
2EW 2 N 5 +3 +200 100.00% 62.02%
3EW 2 S K -2 -100 75.00% 62.50%
wynik 62.50%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-05-2015 18:02:29
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

25 maja 2015, Zajazd OAZA Całownia, maksy pajączek

5: Sławomir Malanowski - Lech Bramorski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Zbigniew Leśniewski - Marcin Piotrowski 4EW 4 W 10 = -620 87.50% 87.50%
5EW 3 W 8 +3 -230 0.00% 43.75%
6EW 2 E 4 -1 +100 75.00% 54.17%
2 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 16EW 4 S A +1 +450 37.50% 50.00%
17EW 4 N 10 -3 -150 100.00% 60.00%
18EW 2 W 10 = -110 87.50% 64.58%
3 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 7NS 3 N Q = +600 25.00% 58.93%
8NS 3 W Q +2 -460 25.00% 54.69%
9NS 3 E J = -600 25.00% 51.39%
4 Mirosław Okrutny - Jacek Krajewski 13NS 1x N A -1 -200 12.50% 47.50%
14NS 4 E 10 -1 +50 87.50% 51.14%
15NS 3 E 5 = -140 0.00% 46.88%
5 Grzegorz Górecki - Sławomir Tyndorf 19EW 2 S A +1 +140 0.00% 43.27%
20EW 2x W K = -670 100.00% 47.32%
21EW 2 S 9 -1 -100 37.50% 46.67%
6 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 25EW 4 N 4 = +420 62.50% 47.66%
26EW 4 pasy 0 50.00% 47.79%
27EW 3 N Q -1 -50 87.50% 50.00%
7 Marek Kanty - Jacek Nowicki 1NS 6 E K = -920 75.00% 51.32%
2NS 2 N 4 +3 +210 25.00% 50.00%
3NS 1 S K -1 -50 62.50% 50.60%
8 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 22EW 3 E J -2 +200 0.00% 48.30%
23EW 3 W 3 = -110 25.00% 47.28%
24EW 1 S 6 +2 +150 62.50% 47.92%
9 Leszek Czarnomski - Szczepan Okonkowski 10NS 3 N K -1 -100 12.50% 46.50%
11NS 3 N 10 -3 -150 12.50% 45.19%
12NS 1 N 2 +1 +120 50.00% 45.37%
wynik 45.37%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-05-2015 18:02:29
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

25 maja 2015, Zajazd OAZA Całownia, maksy pajączek

6: Marek Kanty - Jacek Nowicki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 13NS 1 N A = +90 75.00% 75.00%
14NS 3 W J +2 -200 0.00% 37.50%
15NS 4 E 7 -2 +100 100.00% 58.33%
2 Leszek Czarnomski - Szczepan Okonkowski 7EW 3 N Q = +600 75.00% 62.50%
8EW 3 E 5 +1 -430 37.50% 57.50%
9EW 1 W 10 +2 -140 50.00% 56.25%
3 Mirosław Okrutny - Jacek Krajewski 19EW 1 W A +1 -90 75.00% 58.93%
20EW 3 W 4 = -140 50.00% 57.81%
21EW 2 S 9 -1 -100 37.50% 55.56%
4 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 10NS 2 N A -1 -100 12.50% 51.25%
11NS 2 N J -3 -150 12.50% 47.73%
12NS 3 S 3 = +600 100.00% 52.08%
5 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 16NS 4 S 3 +1 +450 62.50% 52.88%
17NS 3x W Q -1 +100 75.00% 54.46%
18NS 1 W A +1 -110 12.50% 51.67%
6 Grzegorz Górecki - Sławomir Tyndorf 22EW 4 W 9 -1 +100 62.50% 52.34%
23EW 2 W 2 = -90 0.00% 49.26%
24EW 2 S 2 +2 +180 25.00% 47.92%
7 Sławomir Malanowski - Lech Bramorski 1EW 6 E K = -920 25.00% 46.71%
2EW 2 N 4 +3 +210 75.00% 48.12%
3EW 1 S K -1 -50 37.50% 47.62%
8 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 4NS 4 W 2 -1 +100 75.00% 48.86%
5NS 4 W K +2 -480 25.00% 47.83%
6NS 1 N 5 +1 +120 50.00% 47.92%
9 Zbigniew Leśniewski - Marcin Piotrowski 25EW 4 S 3 = +420 62.50% 48.50%
26EW 2 W K -1 +100 12.50% 47.12%
27EW 2 N K +2 +180 50.00% 47.22%
wynik 47.22%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-05-2015 18:02:29
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

25 maja 2015, Zajazd OAZA Całownia, maksy pajączek

7: Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Leszek Czarnomski - Szczepan Okonkowski 1EW 6 W 10 = -980 75.00% 75.00%
2EW 3 N 4 = +600 50.00% 62.50%
3EW 2 N 8 = +110 0.00% 41.67%
2 Sławomir Malanowski - Lech Bramorski 16NS 4 S A +1 +450 62.50% 46.88%
17NS 4 N 10 -3 -150 0.00% 37.50%
18NS 2 W 10 = -110 12.50% 33.33%
3 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 10EW 2 S 5 +1 +110 37.50% 33.93%
11EW 3 S 5 -2 -100 37.50% 34.38%
12EW 3 N 2 +1 +170 25.00% 33.33%
4 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 22EW 3 E J -1 +100 62.50% 36.25%
23EW 3 W 4 +1 -130 50.00% 37.50%
24EW 1 W 3 -4 +200 0.00% 34.38%
5 Zbigniew Leśniewski - Marcin Piotrowski 13NS 3x W A -1 +200 100.00% 39.42%
14NS 4 E 10 -1 +50 87.50% 42.86%
15NS 3 E 7 -1 +50 50.00% 43.33%
6 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 19NS 4 N 5 -3 -150 0.00% 40.62%
20NS 3 W 2 -1 +100 75.00% 42.65%
21NS 3 E 9 = -140 25.00% 41.67%
7 Grzegorz Górecki - Sławomir Tyndorf 25EW 4 S 9 = +420 62.50% 42.76%
26EW 2 W K = -120 100.00% 45.62%
27EW 3 N K = +400 12.50% 44.05%
8 Marek Kanty - Jacek Nowicki 4EW 4 W 2 -1 +100 25.00% 43.18%
5EW 4 W K +2 -480 75.00% 44.57%
6EW 1 N 5 +1 +120 50.00% 44.79%
9 Mirosław Okrutny - Jacek Krajewski 7NS 3 N Q +1 +630 87.50% 46.50%
8NS 4 E 5 -1 +50 100.00% 48.56%
9NS 3 W 10 +1 -630 0.00% 46.76%
wynik 46.76%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-05-2015 18:02:29
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

25 maja 2015, Zajazd OAZA Całownia, maksy pajączek

8: Mirosław Okrutny - Jacek Krajewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 10NS 2 S 5 +2 +130 100.00% 100.00%
11NS 3 N 10 -2 -100 62.50% 81.25%
12NS 3 N 3 -2 -200 0.00% 54.17%
2 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 4EW 2 W 2 = -110 50.00% 53.12%
5EW 4 W 6 +1 -450 25.00% 47.50%
6EW 2x W A -4 +1100 0.00% 39.58%
3 Marek Kanty - Jacek Nowicki 19NS 1 W A +1 -90 25.00% 37.50%
20NS 3 W 4 = -140 50.00% 39.06%
21NS 2 S 9 -1 -100 62.50% 41.67%
4 Sławomir Malanowski - Lech Bramorski 13EW 1x N A -1 -200 87.50% 46.25%
14EW 4 E 10 -1 +50 12.50% 43.18%
15EW 3 E 5 = -140 100.00% 47.92%
5 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 25EW 3 S 5 +1 +430 0.00% 44.23%
26EW 2 W K = -110 75.00% 46.43%
27EW 3 N 7 = +400 12.50% 44.17%
6 Leszek Czarnomski - Szczepan Okonkowski 16NS 4 S 3 +1 +450 62.50% 45.31%
17NS 4x S Q -1 -100 25.00% 44.12%
18NS 3 N Q -1 -100 50.00% 44.44%
7 Zbigniew Leśniewski - Marcin Piotrowski 22NS 4 W Q -1 +100 37.50% 44.08%
23NS 3x N A -3 -800 0.00% 41.88%
24NS 2 W 9 = -120 0.00% 39.88%
8 Grzegorz Górecki - Sławomir Tyndorf 1EW 4 W 10 +2 -480 0.00% 38.07%
2EW 3 N 4 +2 +660 12.50% 36.96%
3EW 1 W A +2 -140 100.00% 39.58%
9 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 7EW 3 N Q +1 +630 12.50% 38.50%
8EW 4 E 5 -1 +50 0.00% 37.02%
9EW 3 W 10 +1 -630 100.00% 39.35%
wynik 39.35%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-05-2015 18:02:29
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

25 maja 2015, Zajazd OAZA Całownia, maksy pajączek

9: Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Mirosław Okrutny - Jacek Krajewski 10EW 2 S 5 +2 +130 0.00% 0.00%
11EW 3 N 10 -2 -100 37.50% 18.75%
12EW 3 N 3 -2 -200 100.00% 45.83%
2 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 13NS 1 N K -2 -200 12.50% 37.50%
14NS 3 W 3 +1 -170 37.50% 37.50%
15NS 3 E 2 -1 +50 50.00% 39.58%
3 Sławomir Malanowski - Lech Bramorski 7EW 3 N Q = +600 75.00% 44.64%
8EW 3 W Q +2 -460 75.00% 48.44%
9EW 3 E J = -600 75.00% 51.39%
4 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 22NS 3 E J -1 +100 37.50% 50.00%
23NS 3 W 4 +1 -130 50.00% 50.00%
24NS 1 W 3 -4 +200 100.00% 54.17%
5 Marek Kanty - Jacek Nowicki 16EW 4 S 3 +1 +450 37.50% 52.88%
17EW 3x W Q -1 +100 25.00% 50.89%
18EW 1 W A +1 -110 87.50% 53.33%
6 Zbigniew Leśniewski - Marcin Piotrowski 1EW 6 W 8 = -980 75.00% 54.69%
2EW 4 S J +1 +660 12.50% 52.21%
3EW 1 N 8 -1 -50 37.50% 51.39%
7 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 19NS 3 N 4 -1 -50 50.00% 51.32%
20NS 4 S A -2 -200 25.00% 50.00%
21NS 3 E 9 +1 -170 0.00% 47.62%
8 Leszek Czarnomski - Szczepan Okonkowski 25NS 4 N 2 = +420 37.50% 47.16%
26NS 1 E 4 -1 +100 87.50% 48.91%
27NS 3 N K -1 -50 12.50% 47.40%
9 Grzegorz Górecki - Sławomir Tyndorf 4EW 4xx E J -1 +400 0.00% 45.50%
5EW 4 W K +2 -480 75.00% 46.63%
6EW 1 N 2 = +90 100.00% 48.61%
wynik 48.61%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-05-2015 18:02:29
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

25 maja 2015, Zajazd OAZA Całownia, maksy pajączek

10: Grzegorz Górecki - Sławomir Tyndorf

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 7NS 3 N Q +1 +630 87.50% 87.50%
8NS 3x S Q -3 -500 0.00% 43.75%
9NS 3 E 7 -1 +100 75.00% 54.17%
2 Zbigniew Leśniewski - Marcin Piotrowski 10NS 2 N K +1 +110 62.50% 56.25%
11NS 2 S 3 +1 +150 100.00% 65.00%
12NS 2 N 10 = +110 25.00% 58.33%
3 Leszek Czarnomski - Szczepan Okonkowski 13NS 2 W A +1 -140 50.00% 57.14%
14NS 3 E 4 +1 -170 37.50% 54.69%
15NS 3 E 5 -1 +50 50.00% 54.17%
4 Andrzej Sokołowski - Dariusz Piotrkiewicz 16NS 2 N 6 -1 -50 0.00% 48.75%
17NS 3 N 10 -1 -50 50.00% 48.86%
18NS 1x E A -2 +300 75.00% 51.04%
5 Sławomir Malanowski - Lech Bramorski 19NS 2 S A +1 +140 100.00% 54.81%
20NS 2x W K = -670 0.00% 50.89%
21NS 2 S 9 -1 -100 62.50% 51.67%
6 Marek Kanty - Jacek Nowicki 22NS 4 W 9 -1 +100 37.50% 50.78%
23NS 2 W 2 = -90 100.00% 53.68%
24NS 2 S 2 +2 +180 75.00% 54.86%
7 Anna Leśniewska - Andrzej Rywocki 25NS 4 S 9 = +420 37.50% 53.95%
26NS 2 W K = -120 0.00% 51.25%
27NS 3 N K = +400 87.50% 52.98%
8 Mirosław Okrutny - Jacek Krajewski 1NS 4 W 10 +2 -480 100.00% 55.11%
2NS 3 N 4 +2 +660 87.50% 56.52%
3NS 1 W A +2 -140 0.00% 54.17%
9 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 4NS 4xx E J -1 +400 100.00% 56.00%
5NS 4 W K +2 -480 25.00% 54.81%
6NS 1 N 2 = +90 0.00% 52.78%
wynik 52.78%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-05-2015 18:02:29
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl