1: Andrzej Chrzanowski - Tadeusz Wiśniewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
2 Dariusz Jagodziński - Marek Himicz 13EW 3 N 2 = +600 -11.00 -11.00
14EW 2 W 4 = -120 -8.50 -19.50
15EW 4 W J = -420 5.00 -14.50
16EW 3x S 10 -1 -100 3.50 -11.00
3 Leszek Czarnomski - Piotr Watemborski 25EW 3 S A -1 -50 4.50 -6.50
26EW 4 E Q +1 -650 5.00 -1.50
27EW 3 N J +2 +150 7.00 5.50
28EW 4 E 7 -1 +50 -2.50 3.00
4 Grzegorz Górecki - Lech Bramorski 17NS 4 N 8 = +420 6.50 9.50
18NS 3 N K = +600 12.00 21.50
19NS 5x S 5 -2 -300 -0.50 21.00
20NS 3 S Q -2 -200 -4.00 17.00
5 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 21EW 6 S Q = +1430 -6.00 11.00
22EW 3 N A +2 +200 2.00 13.00
23EW 2 W Q = -90 -1.00 12.00
24EW 2 N A = +110 -3.00 9.00
6 Jacek Krajewski - Marcin Piotrowski 9NS 3 E A +1 -130 -6.00 3.00
10NS 2 N A -1 -100 -2.50 0.50
11NS 1 E 7 +2 -150 -5.00 -4.50
12NS 3 W 3 -1 +50 0.50 -4.00
7 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 5NS 4 N 8 +1 +650 6.50 2.50
6NS 6 E 4 +1 -1470 -1.00 1.50
7NS 3 W 8 +2 -660 -5.50 -4.00
8NS 3 E K = -400 6.50 2.50
wynik 2.50
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-06-2015 12:43:11
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

2: Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Grzegorz Górecki - Lech Bramorski 9NS 2 S A = +110 3.00 3.00
10NS 3x S J -2 -500 -12.50 -9.50
11NS 3 E 5 -1 +50 2.50 -7.00
12NS 2 S A +1 +140 4.50 -2.50
3 Jacek Krajewski - Marcin Piotrowski 17EW 3 S K = +140 4.00 1.50
18EW 1 N K +1 +120 0.50 2.00
19EW 5x W K = -750 12.00 14.00
20EW 3 N K = +140 -8.00 6.00
4 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 1EW 4 N Q -2 -100 7.50 13.50
2EW 2 S K -2 -200 7.50 21.00
3EW 3 S 3 +1 +430 0.00 21.00
4EW 4 E Q -1 +100 -1.50 19.50
5 Andrzej Chrzanowski - Tadeusz Wiśniewski 21NS 6 S Q = +1430 6.00 25.50
22NS 3 N A +2 +200 -2.00 23.50
23NS 2 W Q = -90 1.00 24.50
24NS 2 N A = +110 3.00 27.50
6 Dariusz Jagodziński - Marek Himicz 25EW 3 N Q -2 -100 7.00 34.50
26EW 5 W K = -650 5.00 39.50
27EW 5 N J +1 +420 -3.00 36.50
28EW 1 E 6 +2 -140 5.00 41.50
7 Leszek Czarnomski - Piotr Watemborski 13NS 3 N 8 = +110 -2.50 39.00
14NS 4 E 10 +2 -480 -3.50 35.50
15NS 4 W J = -420 -5.00 30.50
16NS 4 W 10 -1 +100 4.50 35.00
wynik 35.00
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-06-2015 12:43:11
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

3: Dariusz Jagodziński - Marek Himicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 17NS 3 S K +1 +170 -2.50 -2.50
18NS 3 N 7 -3 -300 -11.50 -14.00
19NS 3x W 9 -1 +200 12.50 -1.50
20NS 4 N K -2 -200 -4.00 -5.50
2 Andrzej Chrzanowski - Tadeusz Wiśniewski 13NS 3 N 2 = +600 11.00 5.50
14NS 2 W 4 = -120 8.50 14.00
15NS 4 W J = -420 -5.00 9.00
16NS 3x S 10 -1 -100 -3.50 5.50
4 Leszek Czarnomski - Piotr Watemborski 21EW 6 N 4 = +1430 -6.00 -0.50
22EW 3x N K +2 +730 -12.00 -12.50
23EW 3 W Q +1 -130 1.00 -11.50
24EW 2 N A -1 -50 3.50 -8.00
5 Grzegorz Górecki - Lech Bramorski 5EW 3 N J = +600 -4.00 -12.00
6EW 6 W 8 = -1440 -0.50 -12.50
7EW 5 W K = -650 5.50 -7.00
8EW 6 W J = -980 11.00 4.00
6 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 25NS 3 N Q -2 -100 -7.00 -3.00
26NS 5 W K = -650 -5.00 -8.00
27NS 5 N J +1 +420 3.00 -5.00
28NS 1 E 6 +2 -140 -5.00 -10.00
7 Jacek Krajewski - Marcin Piotrowski 1EW 4x E 3 -2 +300 -6.50 -16.50
2EW 3x W 9 -3 +500 -12.00 -28.50
3EW 3 N J +1 +430 0.00 -28.50
4EW 4 W Q -2 +200 -5.50 -34.00
wynik -34.00
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-06-2015 12:43:11
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

4: Jacek Krajewski - Marcin Piotrowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Leszek Czarnomski - Piotr Watemborski 5EW 1 N 5 +2 +150 10.50 10.50
6EW 6 W 8 = -1440 -0.50 10.00
7EW 3 E 10 +2 -150 -11.00 -1.00
8EW 4 W J +2 -480 -4.50 -5.50
2 Grzegorz Górecki - Lech Bramorski 21NS 3 S Q +3 +690 -12.00 -17.50
22NS 5 N A -2 -100 -10.00 -27.50
23NS 3 W Q = -110 0.00 -27.50
24NS 1 W 3 -1 +50 0.50 -27.00
3 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 17NS 3 S K = +140 -4.00 -31.00
18NS 1 N K +1 +120 -0.50 -31.50
19NS 5x W K = -750 -12.00 -43.50
20NS 3 N K = +140 8.00 -35.50
5 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 25EW 1x W 9 -2 +500 -11.50 -47.00
26EW 2 W 9 +3 -200 -10.00 -57.00
27EW 3 N 5 +2 +460 -4.00 -61.00
28EW 1 E 7 -1 +50 -2.50 -63.50
6 Andrzej Chrzanowski - Tadeusz Wiśniewski 9EW 3 E A +1 -130 6.00 -57.50
10EW 2 N A -1 -100 2.50 -55.00
11EW 1 E 7 +2 -150 5.00 -50.00
12EW 3 W 3 -1 +50 -0.50 -50.50
7 Dariusz Jagodziński - Marek Himicz 1NS 4x E 3 -2 +300 6.50 -44.00
2NS 3x W 9 -3 +500 12.00 -32.00
3NS 3 N J +1 +430 0.00 -32.00
4NS 4 W Q -2 +200 5.50 -26.50
wynik -26.50
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-06-2015 12:43:11
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

5: Leszek Czarnomski - Piotr Watemborski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jacek Krajewski - Marcin Piotrowski 5NS 1 N 5 +2 +150 -10.50 -10.50
6NS 6 W 8 = -1440 0.50 -10.00
7NS 3 E 10 +2 -150 11.00 1.00
8NS 4 W J +2 -480 4.50 5.50
2 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 9EW 3 E K -1 +100 -3.00 2.50
10EW 3x E K -3 +800 -15.00 -12.50
11EW 3 E 7 -1 +50 -2.50 -15.00
12EW 4 S K -1 -100 5.00 -10.00
3 Andrzej Chrzanowski - Tadeusz Wiśniewski 25NS 3 S A -1 -50 -4.50 -14.50
26NS 4 E Q +1 -650 -5.00 -19.50
27NS 3 N J +2 +150 -7.00 -26.50
28NS 4 E 7 -1 +50 2.50 -24.00
4 Dariusz Jagodziński - Marek Himicz 21NS 6 N 4 = +1430 6.00 -18.00
22NS 3x N K +2 +730 12.00 -6.00
23NS 3 W Q +1 -130 -1.00 -7.00
24NS 2 N A -1 -50 -3.50 -10.50
6 Grzegorz Górecki - Lech Bramorski 1EW 5 E 6 -3 +150 -1.00 -11.50
2EW 3 N 3 -1 -100 4.50 -7.00
3EW 3 N 6 +1 +430 0.00 -7.00
4EW 2 W Q +1 -140 7.00 0.00
7 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 13EW 3 N 8 = +110 2.50 2.50
14EW 4 E 10 +2 -480 3.50 6.00
15EW 4 W J = -420 5.00 11.00
16EW 4 W 10 -1 +100 -4.50 6.50
wynik 6.50
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-06-2015 12:43:11
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

6: Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Dariusz Jagodziński - Marek Himicz 17EW 3 S K +1 +170 2.50 2.50
18EW 3 N 7 -3 -300 11.50 14.00
19EW 3x W 9 -1 +200 -12.50 1.50
20EW 4 N K -2 -200 4.00 5.50
2 Leszek Czarnomski - Piotr Watemborski 9NS 3 E K -1 +100 3.00 8.50
10NS 3x E K -3 +800 15.00 23.50
11NS 3 E 7 -1 +50 2.50 26.00
12NS 4 S K -1 -100 -5.00 21.00
3 Grzegorz Górecki - Lech Bramorski 13EW 3 N 5 -1 -100 8.50 29.50
14EW 5 E 2 +2 -510 5.00 34.50
15EW 6 E 10 -1 +50 -10.00 24.50
16EW 3 S 3 -1 -50 1.00 25.50
4 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 1NS 4 N Q -2 -100 -7.50 18.00
2NS 2 S K -2 -200 -7.50 10.50
3NS 3 S 3 +1 +430 0.00 10.50
4NS 4 E Q -1 +100 1.50 12.00
5 Jacek Krajewski - Marcin Piotrowski 25NS 1x W 9 -2 +500 11.50 23.50
26NS 2 W 9 +3 -200 10.00 33.50
27NS 3 N 5 +2 +460 4.00 37.50
28NS 1 E 7 -1 +50 2.50 40.00
7 Andrzej Chrzanowski - Tadeusz Wiśniewski 5EW 4 N 8 +1 +650 -6.50 33.50
6EW 6 E 4 +1 -1470 1.00 34.50
7EW 3 W 8 +2 -660 5.50 40.00
8EW 3 E K = -400 -6.50 33.50
wynik 33.50
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-06-2015 12:43:11
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

7: Grzegorz Górecki - Lech Bramorski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Kazimierz Buchalski - Albin Borkowski 9EW 2 S A = +110 -3.00 -3.00
10EW 3x S J -2 -500 12.50 9.50
11EW 3 E 5 -1 +50 -2.50 7.00
12EW 2 S A +1 +140 -4.50 2.50
2 Jacek Krajewski - Marcin Piotrowski 21EW 3 S Q +3 +690 12.00 14.50
22EW 5 N A -2 -100 10.00 24.50
23EW 3 W Q = -110 0.00 24.50
24EW 1 W 3 -1 +50 -0.50 24.00
3 Andrzej Kretkowski - Janusz Kafel 13NS 3 N 5 -1 -100 -8.50 15.50
14NS 5 E 2 +2 -510 -5.00 10.50
15NS 6 E 10 -1 +50 10.00 20.50
16NS 3 S 3 -1 -50 -1.00 19.50
4 Andrzej Chrzanowski - Tadeusz Wiśniewski 17EW 4 N 8 = +420 -6.50 13.00
18EW 3 N K = +600 -12.00 1.00
19EW 5x S 5 -2 -300 0.50 1.50
20EW 3 S Q -2 -200 4.00 5.50
5 Dariusz Jagodziński - Marek Himicz 5NS 3 N J = +600 4.00 9.50
6NS 6 W 8 = -1440 0.50 10.00
7NS 5 W K = -650 -5.50 4.50
8NS 6 W J = -980 -11.00 -6.50
6 Leszek Czarnomski - Piotr Watemborski 1NS 5 E 6 -3 +150 1.00 -5.50
2NS 3 N 3 -1 -100 -4.50 -10.00
3NS 3 N 6 +1 +430 0.00 -10.00
4NS 2 W Q +1 -140 -7.00 -17.00
wynik -17.00
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-06-2015 12:43:11
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl

8: pauza - pauza

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
wynik 0.00
miejsce -
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-06-2015 12:43:11
Sędzia: Grzegorz Górecki , e-mail: greggorecki@poczta.onet.pl